ક્લેમીડિયા એન્ટિજેન

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  ક્લેમીડિયા ટ્રેકોમેટિસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

  સંદર્ભ 500010 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
  તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ

  સર્વાઇકલ/યુરેથ્રા સ્વેબ

  હેતુપૂર્વક ઉપયોગ પુરૂષ મૂત્રમાર્ગ અને સ્ત્રી સર્વાઇકલ સ્વેબમાં ક્લેમીડિયા ટ્રેકોમેટિસ એન્ટિજેનની ગુણાત્મક અનુમાનિત શોધ માટે આ એક ઝડપી બાજુની-પ્રવાહ ઇમ્યુનોસે છે.