વિબ્રિઓ કોલેરા O1/O139 ટેસ્ટ

  • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    વિબ્રિઓ કોલેરા O1/O139 એન્ટિજેન કોમ્બો રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 501070 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ મળ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 એન્ટિજેન કોમ્બો રેપિડ ટેસ્ટ એ માનવ મળના નમુનાઓમાં Vibrio cholerae O1 અને/અથવા O139 ની ગુણાત્મક, અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી વિઝ્યુઅલ ઇમ્યુનોસે છે.આ કિટ વિબ્રિઓ કોલેરા O1 અને/અથવા O139 ચેપના નિદાનમાં સહાયક તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે બનાવાયેલ છે.