ટ્રાઇકોમોનાસ યોનિનાલિસ

  • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

    ટ્રાઇકોમોનાસ યોનિનાલિસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 500040 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ યોનિમાર્ગ સ્રાવ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® ટ્રાઇકોમોનાસ યોનિનાલિસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ એ યોનિમાર્ગ સ્વેબમાં ટ્રિકોમોનાસ યોનિનાલિસ એન્ટિજેન્સની ગુણાત્મક તપાસ માટે ઝડપી લેટરલ-ફ્લો ઇમ્યુનો પરીક્ષણ છે.