રોટાવાયરસ ટેસ્ટ

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    રોટાવાયરસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 501010 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ મળ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® રોટાવાયરસ એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ એ માનવ મળના નમુનાઓમાં રોટાવાયરસની ગુણાત્મક, અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી વિઝ્યુઅલ ઇમ્યુનોસે છે.