એચ. પાયલોરી એન્ટિબોડી ટેસ્ટ

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    એચ. પાયલોરી એન્ટિબોડી રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 502010 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ સંપૂર્ણ રક્ત/સીરમ/પ્લાઝમા
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® H. pylori એન્ટિબોડી રેપિડ ટેસ્ટ એ ચોક્કસ IgM અને IgG એન્ટિબોડીઝના હેલિકોબેક્ટર પાયલોરીની ગુણાત્મક અનુમાનિત તપાસ માટે માનવ આખા રક્ત/સીરમ/પ્લાઝમા સાથેના નમૂના તરીકે ઝડપી વિઝ્યુઅલ ઇમ્યુનોસે છે.