પ્રજનન અને ગર્ભાવસ્થા

  • PROM Rapid Test Device

    પ્રોમ રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ

    પ્રોમ રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ 500150 નમૂના: સ્વેબ ભાષા: અંગ્રેજી સંસ્કરણ: 01 અસરકારક તારીખ: 2015-05 ફક્ત વિટ્રો ડાયગ્નોસ્ટિક ઉપયોગ માટેના વ્યાવસાયિક માટે. ઇન્ટેન્ડ્ડ યુઝ સ્ટ્રોંગસ્ટેપ પ્રોમ પરીક્ષણ એ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન યોનિમાર્ગ સ્ત્રાવના એમ્નિઅટિક પ્રવાહીથી આઇજીએફબીપી -1 ને શોધવા માટે દૃષ્ટિની અર્થઘટન, ગુણાત્મક ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષણ છે. સગર્ભા સ્ત્રીઓમાં ગર્ભના પટલ (ROM) ના ભંગાણના નિદાન માટે વ્યાવસાયિક ઉપયોગ માટે આ પરીક્ષણનો હેતુ છે. પરિચય કેન્દ્રિત ...
  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    ફેટલ ફાઇબ્રોનેક્ટીન રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ

    ફેટલ ફાઇબ્રોનેક્ટીન રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ 500160 નમૂના: સ્વેબ ભાષા: અંગ્રેજી સંસ્કરણ: 01 અસરકારક તારીખ: 2015-05 ફક્ત વિટ્રો ડાયગ્નોસ્ટિક ઉપયોગ માટેના વ્યાવસાયિક માટે. નિત્યિત ઉપયોગ સ્ટ્રોંગસ્ટેપ પ્રોમ પરીક્ષણ એ સર્વાઇવોવાજિનલ સ્ત્રાવમાં ગર્ભ ફાઇબ્રોનેક્ટીનની ગુણાત્મક તપાસ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હેતુપૂર્વકની ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષણ છે. 22 અઠવાડિયા, 0 દિવસ અને 34 અઠવાડિયા, ગર્ભાવસ્થાના 6 દિવસની વચ્ચે સર્વાઇકોવાજિનલ સ્ત્રાવમાં ગર્ભના ફાઈબ્રોનેક્ટીનની હાજરી છે ...