સ્ટ્રેપ બી એન્ટિજેન ટેસ્ટ

  • Strep B Antigen Test

    સ્ટ્રેપ બી એન્ટિજેન ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 500090 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ સ્ત્રી યોનિમાર્ગ સ્વેબ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® Strep B એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ એ સ્ત્રી યોનિમાર્ગ સ્વેબમાં ગ્રુપ B સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ એન્ટિજેનની ગુણાત્મક અનુમાનિત શોધ માટે ઝડપી દ્રશ્ય રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે.