એફઓબી રેપિડ ટેસ્ટ

  • FOB Rapid Test

    એફઓબી રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 501060 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ સર્વાઇકલ/યુરેથ્રા સ્વેબ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® FOB રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (ફેસિસ) એ માનવ મળના નમુનાઓમાં માનવ હિમોગ્લોબિનની ગુણાત્મક અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી દ્રશ્ય રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે.