વિબ્રિઓ કોલેરા O1 ટેસ્ટ

  • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    વિબ્રિઓ કોલેરા O1 એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 501050 છે સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ મળ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® Vibrio cholerae O1 એન્ટિજેન રેપિડ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (ફેસીસ) એ માનવ મળના નમુનાઓમાં Vibrio cholerae O1 ની ગુણાત્મક, અનુમાનિત તપાસ માટે ઝડપી દ્રશ્ય રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે.આ કીટ Vibrio cholerae O1 ચેપના નિદાનમાં સહાયક તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે બનાવાયેલ છે.