વિબ્રિઓ કોલેરા O1 ટેસ્ટ

  • Vibrio cholerae O1 Test

    વિબ્રિઓ કોલેરા O1 ટેસ્ટ

    પરિચય V.cholerae સેરોટાઇપ O1 ને કારણે કોલેરા રોગચાળો, ઘણા વિકાસશીલ દેશોમાં સતત વૈશ્વિક મહત્વનો વિનાશક રોગ છે. ક્લિનિકલી રીતે, કોલેરા એસિમ્પ્ટોમેટિક કોલોનાઇઝેશનથી લઈને મોટા પ્રમાણમાં પ્રવાહીની ખોટ સાથે તીવ્ર ઝાડા થઈ શકે છે, જે ડિહાઇડ્રેશન, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વિક્ષેપ અને મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે. ક્લિનિકલ અને એપીડેમિઓલોજિકને કારણે વી. કોલેરા O1 નાના આંતરડાના વસાહતીકરણ અને બળતરા કોલેરાના ઝેરના ઉત્પાદન દ્વારા આ રહસ્યમય ઝાડાનું કારણ બને છે ...