ટ્રાઇકોમોનાસ વેજીનાલિસ/કેન્ડીડા

  • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

    ટ્રાઇકોમોનાસ/કેન્ડીડા એન્ટિજેન કોમ્બો રેપિડ ટેસ્ટ

    સંદર્ભ 500060 સ્પષ્ટીકરણ 20 ટેસ્ટ/બોક્સ
    તપાસ સિદ્ધાંત ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક પરીક્ષા નમૂનાઓ યોનિમાર્ગ સ્રાવ
    હેતુપૂર્વક ઉપયોગ StrongStep® StrongStep® Trichomonas/ Candida રેપિડ ટેસ્ટ કોમ્બો એ યોનિમાર્ગના સ્વેબમાંથી ટ્રાઇકોમોનાસ યોનિનાલિસ/કેન્ડીડા આલ્બિકન્સ એન્ટિજેન્સની ગુણાત્મક અનુમાનિત શોધ માટે ઝડપી લેટરલ-ફ્લો ઇમ્યુનોસે છે.